Real Lewe

Real lewe-reeks

Aangeraak deur God: ’n Reis wat jongmense help ontdek wat dit in vandag se wêreld beteken om ’n dissipel van Jesus te wees.
Ingenooi deur God: ’n Reis wat jongmense sal help om hulle verhouding met die Here te verdiep.
Op reis met God: Duidelike koersaanwysings wat jongmense deur die uitdagings van die lewe sal help.
Omarm deur God: ’n Reis wat jongmense sal help ontdek wat hulle plek in God se groot verhaal met die wêreld is.

Lewenspad-reeks

Rigting vir die lewe: ’n Kompas vir jongmense om vir hulle die regte rigting aan te dui en hulle te help om uitdagings vanuit ’n sterk waardesisteem en hulle verhouding met God te hanteer.
Sien die groter prent: ’n Roetekaart vir jongmense om oor geloof en waardes te gesels en die regte besluite in die lewe te neem op grond van hierdie waardes en hulle verhouding met die Here.
Word wat jy reeds is: Geleenthede vir jongmense om saam te dink en te gesels oor hulle identiteit as beelddraers van God en dié mense te word wat God hulle geskep het om te wees.
Geroep, gered, gestuur: Geleenthede vir jongmense om saam te dink en te gesels oor die lewe as Jesus se dissipels en hulle passievol te maak om deel van God se span te wees.