Video Hulpmiddels: Kompas

Ontmoeting 1

Kompas

Prioriteite

Lees

Filippense 1:3-11

Aanhaling

Mense verander nie. Hulle prioriteite verander.
– Onbekend

Vat saam

Gaan plak jou lys in jou kamer op waar jy dit elke dag sal raaksien. Laat dit jou herinner aan jou prioriteite. Lees dikwels deur jou lysie, hersien jou prioriteite en pas dit aan soos nodig.

Hulpmiddel

Ontmoeting 2

Spieëltjie, Spieëltjie, sê vir my …

Selfbeeld

Lees

Rigters 6:7-18

Aanhaling

It’s not what you say out of your mouth that determines your life; it’s what you whisper to yourself that has the most power.
– Robert T Kiyosaki

When you’re different, sometimes you don’t see the millions of people who accept you for what you are. All you notice is the person who doesn’t.
– Jodi Picoult

You are the only you God made. God made you and broke the mould.
– Max Lucado

Vat saam

Hoe sal jy anders oor jouself dink as jy deur God se oë na jouself kyk, en nie deur die wêreld se oë nie?

Hulpmiddel

Ontmoeting 3

Om voete te was

Leierskap

Lees

Johannes 13:1-17

Aanhaling

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.
– John Quincy Adams

Vat saam

Skryf jou verbintenis hier neer oor watter soort leier jy wil wees. Jou verbintenis kan jou antwoorde op hierdie vrae insluit:

 • Watter gesindheid sal jy inneem wanneer jy ʼn leier is?
 • Wat sou jy graag wou bereik?
 • Watter waardes is nodig om ʼn goeie leier te kan wees?
 • Hoe het Jesus se leierskap gelyk?
 • Hoe kan jy Jesus se voorbeeld van dienende leierskap navolg en uitleef?

Ontmoeting 4

Wat nou?

Hoe hanteer ek trauma?

Lees

Lukas 24:13-35

Aanhaling

Net mense wat bang is, kan moedig wees. Aquinas het gesê moedige mense is hulle wat vrees in die oë kyk en ten spyte daarvan doen waarvoor hulle bang is. Moed is vrees wat gebid het.
– Lewis B Smedes

Vat saam

Wees ‘n oor, ‘n oog en ʼn hand vir ander mense.

Noodnommers:

 • Bipolêre hulplyn: 0800 70 80 90
 • Selfmoord-krisishulplyn: 0800 567 567 / SMS 31393
 • Besoek die webwerf: www.sadag.org

Hulpmiddels

‘n Videosnit oor stres

Die uitwerking van kinderjaretrauma

Ontmoeting 5

We are family

Verhouding met ouers

Lees

Kolossense 3:18-25; 4:1

Aanhaling

Die naaste aan die liefde van God is die liefde van ‘n ma.
– Napoleon

Vat saam

Gesels met jou mense by die huis oor jou “reëls” of “huistafel”-waardes wat jy neergeskryf het. Julle kan ook julle eie “huistafels” opstel en dit in die kombuis opplak.

Hulpmiddels

Verskillende soorte families

Ouers en kinders wat rolle omruil

Ontmoeting 6

Eibeg

Selfaanvaarding

Lees

Eksodus 3:1-22

Aanhaling

Wanneer mense van jou kwaadpraat, lewe só dat niemand hulle glo nie.
– Russiese spreekwoord

Vat saam

Plak jou papier met die woord Eibeg daarop vas op ʼn plek waar jy dit dikwels sal sien, soos teen jou spieël of teen jou kasdeur.

Hulpmiddel

Iemand wat sketse teken

Ontmoeting 7

Egte note

Lewensmusiek

Lees

1 Samuel 16:14-23; Psalm 13

Aanhaling

Music … will help dissolve your perplexities and purify your character and sensibilities, and in time of care and sorrow, will keep a fountain of joy alive in you.
– Dietrich Bonhoeffer

Vat saam

Kies hierdie week ʼn psalm om te lees. Vertel dan by volgende week se ontmoeting vir die groep hoe die psalm jou laat voel het, wat jy daaruit geleer het en hoe jy dit in jou lewe kan toepas.

Hulpmiddel

‘n Gesprek tussen Eugene Peterson en Bono

Ontmoeting 8

In shape

Gesonde leefstyl

Lees

1 Korintiërs 6:12-20

Aanhaling

Almal het hulle eie definisie van ʼn gesonde leefstyl. Vir my is dit belangrik om dit ʼn prioriteit te maak eerder as ʼn obsessie.
– Daphne Oz

Vat saam

Antwoord die volgende vrae eerlik en pas jou leefstyl daarvolgens aan. Begin met klein aanpassings.

 1. Hoeveel keer eet jy ongesond? Maak elke keer ‘n nota.
 2. Hoeveel oefening kry jy?
 3. Hoeveel uur per nag slaap jy?
 4. Hoeveel tyd het jy om te ontspan en te ontlaai?

Hulpmiddel

Emosies en stres

Ontmoeting 9

As ballonne bars

Lees

Prediker 4:4-8

Aanhaling

When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.
– Peter Marshall

Vat saam

Balanseer elke oggend by die huis ʼn besem of stok op jou hand. Dit sal jou herinner dat jy balans en fokus in jou lewe nodig het.

Ontmoeting 10

Om net weer te voel

Ek maak myself seer

Lees

Psalm 42

Aanhaling

Throughout it all, you are still, always, you: beautiful and bruised, known and unknowable.
– Leila Sales

Vat saam

Hier is ʼn webblad met nuttige inligting oor selfskending.

Jy kan ook hierdie hulplyn skakel: 0800 12 13 14.

Of stuur ʼn SMS na 31393 en iemand sal jou bel.

Hulpmiddel

Selfskade